Ne mogu se točno sjetiti koji od mojih profesora na studiju psihologije je to izrekao na jednom predavanju; znam samo da se se ticalo prava na zdravstvenu skrb i da sam doživjela pravi mali aha-trenutak. Nisu, naravno, točne njegove riječi, …