Ono što mislimo o drugom živom biću, ono kakvim ga doživljavamo i kako poimamo njegovo postojanje i utjecaj na nas same, može odrediti sudbinu tog bića.