Ako u rukama držite ovu knjigu i još je niste pročitali, trebate znati par činjenica o njoj. Ovo je potresna priča – priča o izumiranju velike većine jednog naroda. Ovo je priča o stradanjima koje smo viđali i kasnijih godina …