Ako postavimo dvije osobe u isti, relativno uzak životni prostor, i promatramo ih neko vrijeme, vidjet ćemo kako uskoro usklađuju svoje kretnje prema kretanju onog drugog. To dinamično improviziranje u postojanju i suživotu para odvija ne odvija se samo u fizičkom …