Rečeno mu je jasno i glasno, dana 21. lipnja 1922. godine – ako ikada više nogom kroči kroz vrata hotela …