Gaturro je došao u moje ruke istog onog dana kada mi je ljubazna vlasnica mlade i ambiciozne izdavačke kuće Iris …