Govorit će kasnije stanovnici Cloonoile da je te večeri, kada je u njihov mrazom uspavani gradić došao tajanstveni stranac, sve …