Kada god, potaknuta nečime što sam čitala ili razgovorom u kojem sam prethodno sudjelovala, razmišljam o temi žalovanja, uvijek se …