“Kad potegneš mač, ne misli na onoga koga ćeš ubiti. Misli na onoga koga ćeš poštedjeti.”