Savršenstvo zahtijeva nadljudski trud i žrtvu, i nije za svakoga. No, koliko je opasno obvezati se na savršenstvo i ne …