Marina Petrovna imala je četvero djece i znala je da, premda ih je sve duboko voljela, niti jedno od njih …