U trenutku kada je Lotto dolazio na svijet, činilo se da je sve bilo spremno da divi tom djetetu. Kao …