Hej, vi, baš vi koji ovo čitate, okrenite se prema meni jer moram nešto ispričati. Jeste li spremni? Vi me …