Priroda ima dva neprijatelja; čovjeka koji se bori protiv prirode i čovjeka koji se bori protiv drugog čovjeka. Prvi put …