Ovu recenziju sam započinjala iznova i iznova, kao da nikako nisam mogla prenijeti na papir prave emocije, a one su …