Malo ljudi se može pohvaliti da živi u savršeno uređenom društvu, gdje je svakome savršeno jasno gdje mu je mjesto i …