Gilbert Markham, pripovjedač, piše pismo svoje prijatelju o tajanstvenoj ženi koja se sa svojim sinom doselila u do tada napušteni …