Nazvali su je Melanie. Rekli si joj da ima deset godina. I da mora mirno sjediti i gledati u pod …