Od trenutka kada se probudi u mračnom liftu, jedino čega se Thomas sa sigurnošću sjeća je vlastito ime. Sva ostala …