Je li veća sreća za dijete dobiti majku koja ga voli ili majku kakvu treba?