Stotine svakodnevnih sitnih, neprimjetnih mimoilaženja i susreta sa životima drugih ljudi nikada neće pomjeriti putanju našeg vlastitog. Pa ipak, ponekada …