Kada Vivian Morris, sada već pri kraju svog dugog i neobičnog života, primi pismo jedine kćeri muškarca s kojim je …