Odrastanje sedamnaestogodišnjeg Franza Huchela započelo je u ljeto 1937. godine; sam mladić do tada nije pomišljao da bi se napuštanje …