Ovu sam novelu čitala duže nego sam planirala, jednostavno sam uživala u stranicama koje sam pročitala, ali i u …