Godinu dana ranije, Violet nije bila nesretna, izgubljena ni potištena. Njena starija sestra Eleanor bila je živa – bile su …