Davne 1992. godine, Piper Kerman diplomirala je dramsku umjetnost na Sveučilištu Smith i uskoro započela sa nizom honorarnih, niže plaćenih …