Kako sam se ja jedva načekala ove knjige! Uh! A “Marsovac” je kriv za to što sam, čim sam ugledala najavu …