Ženama je, čini se, oduvijek bilo lako otežati sebi već ionako teške i zahtjevne sudbine. Dovoljno je bilo samo roditi …