Ne mogu se točno sjetiti koji od mojih profesora na studiju psihologije je to izrekao na jednom predavanju; znam samo …