Rijetko je čovjek duboko zahvalan na dobroti i velikodušnosti stranaca, sve dok se ne nađe u situaciji da svojim očima …