Naišla sam na ove dvije djevojke sasvim slučajno, ne mogu se točno ni sjetiti kako. I srce mi je naraslo …