Ako malo obratite pozornost na usputne i vrlo često vedro izrečene opaske koje mi žene ubacimo u komunikaciju, možda ćete …