Godina je 1887., a uzvodno od Londona i Oxforda, duž čitave obale Temze nižu se malena seoska svratišta. Svako od …