Svatko od nas, pretpostavljam, ima svoje opsesije, svoje fiksacije. No, što se dogodi kada je okupiranost sudbinama mrtvih i dalekih …